Swissôtel Kobuleti Residences (“Konut Projesi”), Russian Management Hotel Company LLC ya da iştiraklerinin sahipliği altında değildir ve bunlar tarafından geliştirilmemiştir ya da satılmamıştır. Cristal Bilding LLC, bir limitet şirket (“Lisans Alan”), bağımsızdır ve bağımsız bir şekilde işletilmektedir ve yalnızca Konut Projesinin sahipliğinden, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumludur.
Lisans Alan, Swissôtel Markasını ve belirli Swissôtel ticari markaları, Russian Management Hotel Company LLC'den alınan sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisansı verilemez bir lisans uyarınca kullanır. Bazı koşullar altında, lisans, şartlarına göre feshedilebilir veya iptal edilebilir ve bu durumda ne bireysel konutlar (“Konutlar”) ne de Konut Projesinin herhangi bir kısmı Swissôtel markalı bir proje olarak tanımlanmayacak veya Swissôtel ticari markalarını kullanma hakları olmayacaktır. Russian Management Hotel Company LLC, Konutlar veya Konut Projesi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermez ve Lisans Alanın internet sitesi dahil pazarlama uygulamalarından, reklamlarından ve satış temsillerinden sorumlu değildir.